Oplossing: Nieuw bomenbeleid

Naar lijst

Zie bomenbeleid als milieu noodzaak in plaats van esthetische luxe.

Veel steden beschouwen het Bomenbeleid als een uitgave om de stad mooier te maken, als een luxe. En niet als een noodzaak in deze tijd waarin de natuur in de stad zelf steeds belangrijker wordt voor de gezondheid en het dagelijks leven van alle inwoners. Wij gaan de urgentie duidelijk maken. Positieve ecologische veranderingen in de stad zijn van levensbelang. Het stadhuis kan niet langer met haar oude programma doorgaan

We benadrukken dat het nieuwe bomenbeleid concrete doelen moet hebben en dat een beter bomenbeleid belangrijk is voor de mensen, vogels en insecten in de stad. De bomen en bossen worden steeds meer bedreigd door de verdroging. De bewoners van de stad hebben meer schaduw en verbetering van de luchtkwaliteit nodig door middel van de aanplant van meer bomen in de stad.  Er zal meer geïnvesteerd moeten worden in ecologisch onderhoud en beheer van bomen en struiken.

bekijk externe pagina

tinyurl: link