Optimalisatie

Aspect

Naast het beperken van het aantal vliegbewegingen zijn er optimalisaties mogelijk

Door concurrentie tussen luchtvaartmaatschappijen kan er verspilling ontstaan. Bijvoorbeeld doordat meerdere concurrerende maatschappijen dezelfde verbinding onderhouden.

Ook speelt mee dat de rechten ('slots') mede zijn gebaseerd op het 'use it or lose it' principe. Maatschappijen voeren dan vluchten uit zonder dat dat bedrijfseconomisch zinvol is.

Daarnaast zijn businnes class vluchten vervuilender dan economy class. Hetzelfde geld voor het gebruik van prive-jets.

Ook vluchten waarvoor een alternatief is per trein zijn vervuilender dan het alternatief. 

Bij lange afstandvluchten geld dat het opknippen van trajecten voordelen heeft omdat het vliegtuig minder brandstof hoeft mee te torsen, hetgeen leidt tot extra brandstofverbruik.

Documenten

Terug & verder bladeren:

tinyurl: link
views: 347