Vlottrekken van de energietransitie

Aspect

Doordat de kabinetten Rutte een marktbenadering hanteerden bij de subsidieregeling voor duurzame energie is de transistie volledig vastgelopen. Alle netbeheerders melden dat het elektriciteitsnetwerk vol is en het jaren duurt voordat nieuwe bedrijvenm windparken of zonnepanelen kunnen worden aangesloten.

De reden is dat het organisch veranderen van het energiesysteem slimme regie vraagt waarbij de netbeheerders bepalen waar- en wanneer er productie- of opslagcapaciteit wordt toegevoegd. Ook energiebesparing speelt hierbij een rol. Doordat omgevingsdiensten te weinig gebruik maken van hun bevoegdheid energiebesparing af te dwingen, blijkt het verbruik van bedrijfsleven en industrie te hoog.

Huishoudens spelen hierbij een ondergeschikte rol omdat slechts 20% van het energieverbruik voor rekening van huishoudens komt.

De wetten die de energietransitie raken, moeten fundamenteel worden herzien, zonder invloed van de industrie en bestaande belangen.

Verder zijn de subsdies op exploitatie veelal te ruim opgezet. We moeten toe naar een systeem die alleen aantoonbare verliezen compenseert. Dit bepsaart miljaren.

Documenten

Terug & verder bladeren:

tinyurl: link
views: 203

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws