Luchtkwaliteit

Onderwerp

Hoe schoner de lucht die we inademen, hoe gezonder het is. Voor bijvoorbeeld fijnstof is er geen ondergrens waaronder er geen gezondheidseffecten zijn. Zie ook het manifest van het Longfonds en de Long Alliantie Nederland.

Overal en altijd in Nederland gezonde lucht. Vrij ademen, voor iedereen, en in het bijzonder voor kinderen. Dat is wat wij willen. De realiteit is helaas dat de lucht op veel plekken ongezond is. Hierdoor loopt iedereen in Nederland onnodig gezondheidsschade op. Dat begint zelfs al in de baarmoeder, waar het ongeboren kind wordt blootgesteld aan luchtvervuiling. De gezondheidsschade die dan al ontstaat, heeft een grote impact op de rest van het leven. 

Met het door het vorige kabinet opgestelde Schone Lucht Akkoord (SLA), lijkt er misschien voldoende aandacht te zijn voor gezonde lucht. Zorgprofessionals en wetenschappers vertellen een ander verhaal. Er is meer ambitie en snelheid nodig voor preventie van ziekte.

De overheid geeft een wettelijke plicht de gezondheid van haar inwoners te verbeteren. Op veel terreinen schiet zij daar tekort. Onder andere in industriegebieden wordt er te weinig gedaan. De lobby van de industrie is veelal effectief doordat men dreigt met verlies van werkgelegenheid. Zonder daarbij rekening te houden met de economische schade en gezondheidsschade die optreedt door vervuiling.

Gerelateerde organisaties