Vuilverbrander AVI-West

Aspect

De AVI-West verbrandt het afval van de amsterdammers en van omliggende gemeenten. Het afval wordt omgezet in CO2 en in de atmosfeer geblazen. Daarmee is deze installatie de grootste uitstoter binnen het gemeentelijke grondgebied.

Ondanks dat preventie als preferente aanpak voor afval geldt, doet de overheid in de praktijk niets aan preventie. Mede omdat zij eigenaar is van deze installaties en zo geen financieel belang heeft bij preventie. Daarmee draagt de overheid bij aan klimaatverandering en staat zij niet naast- maar tegenover de burgers.

Om te zien hoe afvalverbranding werkt hebben we deze video gelinkt:

Documenten

Terug & verder bladeren:

 

tinyurl: link
views: 261

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws