Biomassa: weglaten uitstoot uit CO2 administratie

Aspect

Bij de Kyoto onderhandelingen zijn zon- en windenergie benoemd als duurzame bronnen. Maar houtverbranding was moeilijker om te categoriseren: het is technisch gezien hernieuwbaar omdat bomen teruggroeien. Voor de CO2 boekhouding verdeelt het IPCC emissies in diverse sectoren “sectors,” waaronder landgebruik en energieproductie. Het is moeilijk voorstelbaar nu maar toendertijd was het IPCC bezorgd om emissies dubbel te tellen: als de emissies door bomenkap meetellen, zou het tot doublures leiden om het nogmaals te berekenen in de energiesector.

Dit betekent dat als de energiesector gebruik maakt van gekapte bomen zij CO2 rechten moeten inkopen. Dat is ook de reden dat de sector stelselmatig ontkent dat er bomen worden gekapt. Wanneer zij rechten moeten inkopen is er geen verdienmodel meer. De verbranding van hout is enorm inefficient doordat er tot 35% vocht in zit. Daat maakt een goed verbrandingsproces heel moeizaam.

Documenten

Terug & verder bladeren:

 

tinyurl: link
views: 335

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws