Fiscale staatssteun

Aspect

Op dit moment is de luchtvaart kunstmatig groot door falende marktwerking. Door de vrijstelling op BTW en accijnzen en het niet doorbelasten van milieu- en gezondheidskosten is er meer vracht- en passagiersvervoer. Dit kost de schatkist elk jaar 2 miljard euro. Geld dat via andere belastingen nu wordt geind. 

Documenten

Terug & verder bladeren:

tinyurl: link
views: 317