Gasverbruik

Aspect

Nederland gebruikt elk jaar 40 miljard kubieke meter aardgas. Het grootste deel wordt verbruikt door de industrie. Nederlandse huishoudens verbruiken jaarlijks ongeveer 11 miljard kubieke meter voor verwarming en 5 miljard equivalent aardgas t.b.v. elektriciteit. Deels omdat het aandeel duurzame stroom achterblijft.

De industrie gebruikt gas als grondstof (kunstmest), in bedrijfsprocessen en voor gebouwverwarming. Deze bedrijven betalen veel minder dan particulieren vanwege de vrijstelling die deze bedrijven hebben van het betalen van energiebelasting.

Nederland wint minder gas maar het verbruik ervan neemt toe

Ondanks dat is afgesproken dat het gasverbruik moet afnemen, is het gasverbruik in 2020 toegenomen. Dat komt deels omdat het stoken van steenkool in elektriciteitscentrales duurder is geworden. Bij de huishoudens is het verbruik van aardgas verder niet gestegen en zelfds gedaald. In 2021 nam het gebruik van steenkool weer toe en de inzet van gas nam af.

De Nederlandse vereniging voor Duurzame Energie publiceerde recent een notitie die de mogelijkheden schets op korte termijn het verbruik van aardgas met 5 miljard m3 te verminderen.

Belastingen

Particulieren en kleine ondernemingen betalen de meeste energiebelasting. Grootverbruikers ontvangen meer korting naarmate zij meer verbruiken.

tarieven

De belasting op gas wordt langzaam duurder en die op stroom langzaam goedkoper. Hierdoor wordt het voor grootverbruikers aantrekkelijker om meer stroom te gaan verbruiken en minder gas. De problematiek op het stroomnet neemt hierdoor weer toe.

Gazprom

De Zuid-As is een belangrijke draaischijf voor Gazprom. 120 miljard euro is via constructies naar Rusland gestroomd.

NPO/Twan Huys, de portemmonee van Putin 

 

Ook het gebruik van aardgas moet sterk worden verminderd. Het grootste deel van het aardgas wordt verbruikt door de industrie. Dat komt omdat huishoudens op het totaal maar een klein deel van de aardgas energie verbruiken voor het verwarmen van huizen en het opwekken van huishoudelijke electriciteit.

verbruik aardgas

Bekijk pagina/document

Documenten

Terug & verder bladeren:

 

tinyurl: link
views: 487

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws