Energie

Thema

Hieronder leest u meer over de diverse aspecten. Onderaan elk alrtikel kunt u dan doorklikken naar de volgende of terug naar de vorige. Bij een artikel staan gerelateerde nieuwsberichten.

Nederland gebruikt elk jaar 40 miljard kubieke meter aardgas. Het grootste deel wordt verbruikt door de industrie. Nederlandse huishoudens verbruiken jaarlijks ongeveer 11 miljard kubieke meter voor verwarming en 5 miljard equivalent aardgas t.b.v. elektriciteit. Deels omdat het aandeel duurzame stroom achterblijft.

lees verder

Biomassacentrales stoten meer CO2 uit dan kolencentrales, blijkt uit onderzoek van adviesbureau DNV GL in opdracht van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

lees verder

De Nederlandse lobby voor biomassa kent een lange historie. In deze video ziet u in 24 minuten het resultaat van weken research van Jeroen en MArloes Spaander (EDSP-ECO) naar de krochten van verwevenheid tussen bedrijfsleven, wetenschappers en bewindslieden. 

lees verder

Wij kunnen onze weg naar een schoner klimaat niet plaveien met houtverbranding. Daarbij is het niet de rol van de overheid om koste wat kost multinationals te ondersteunen

lees verder

Volgens deze video van het PBL uit 2014 duurt het minimaal 50 tot 100+ jaar voordat de CO-uitstoot die vrijkomt bij het verbranden van een boom weer gecompenseerd is door de groei van een nieuwe boom terwijl in een uizending van Tegenlicht Urgenda duidelijk maakte dat we nog maar 10 jaar de tijd hebben om onze CO2-uitstoot volledig te stoppen. De betaalde pro-biomassalobby beweert dat de CO2 veel sneller wordt opgenomen maar het PBL erkend in de video dat dit onzin is.

lees verder

Doordat de kabinetten Rutte een marktbenadering hanteerden bij de subsidieregeling voor duurzame energie is de transistie volledig vastgelopen. Alle netbeheerders melden dat het elektriciteitsnetwerk vol is en het jaren duurt voordat nieuwe bedrijvenm windparken of zonnepanelen kunnen worden aangesloten.

lees verder

Vloeibaar gas dat ons warm houdt deze winter, is niet veel schoner dan steenkool

lees verder

Het energieplafond legt geen beperkingen op aan de prijzen die leveranciers vragen. Yanis Varoufakis legt uit hoe het in elkaar zit en hoe de energiemarkt is geconstrueerd en werkt.

lees verder

Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee bouwen die, samen met de andere windparken op zee, voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale elektriciteitsverbruik.

lees verder

De koepel van woningbouwverenigen en een aantal warmtebedrijven maakten afspraken om huurwoningen af te koppelen van het aardgasnet en aan te sluiten op warmtenetten. Dit is een technische keuze die politiek is aangestuurd. Het afkoppelen van woningen van het aardgasnet is iet anders als het beperken van de CO2 uitstoot op de meest efficiënte wijze. Maar het is wel een verdienmodel voor warmtebedrijven, waarbij de huurder de rekening betaald.

lees verder

Met zo min mogelijk kosten tóch overstappen naar een warmtepomp? In deze video behandel ik dit onderwerp met voorbeelden van Inventum, Vaillant en Stiebel Eltron. Aangezien een warmtepomp valt onder de categorie 'lage temperatuur verwarming' is 50ºC een temperatuur die een warmtepomp makkelijk moet kunnen halen; de meeste kunnen 55ºC of 57ºC ook nog wel leveren. Echter, hoe lager de aanvoertemperatuur, des te efficiënter de warmtepomp werkt. Probeer dus ook zeker 45ºC, 40ºC en 35ºC eens uit.

lees verder

Gerelateerde organisaties

Heeft u suggesties? info@burgerplatform.nu.