Energie

Thema

Beschrijving hoe de lobby voor biomassa in elkaar zit. Reden voor een nieuwe parlementaire enquete?

lees verder

Pieter Omtzigt vraagt inzage opbrengsten Nederlandse gaswinning - gecompileerd. Pieter Omtzigt: 'We halen 19 miljard kuub uit de grond maar hebben geen idee hoeveel geld we eraan overhouden', vraagt Mark Rutte om voor de Algemene Financiële Beschouwingen inzicht te geven over prijsafspraken over de gaswinning uit de Noordzee, de Waddenzee, Groningen en de (overige) kleine velden.

lees verder

Omtzigt bepleit een echt prijsplafond: een maximumprijs die leveranciers mogen vragen voor gas. Dit om oversubsidiering te voorkomen. Jetten weigert dit te doen. Verwijst naar rol van ACM, die heeft gezegd geen maximum prijs te kunnen/willen berekenen. Dit gaat mogelijk miljarden aan belastinggeld kosten.

lees verder

Terugkijken: Debat over prijsplafond energie kleinverbruikers (Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers (1e termijn Kamer)

lees verder

De regering Rutte maakt via fondsen en garantieregelingen miljarden over aan het bedrijfsleven. OoOk bij het energieplafond is dat het geval. Geld wordt uitgegegeven voordat het Parlement heeft ingestemd.

lees verder

Amid the ongoing fight to protect British Columbia’s forests, The Fifth Estate investigates how the province has become a leading exporter of wood pellets that are burned to fuel energy needs in the U.K., Japan and South Korea. The industry is billed as “green” and “renewable,” but many scientists disagree and activists say Canada has made a mistake in supporting the industry.

lees verder

Hoe presteert een warmtepomp in de winter? Is deze eigen wel geschikt voor het Nederlandse klimaat? In deze video leg ik dat uit. Weertabellen: https://frank62weer.com/overzichten-w...

lees verder

Bedrijfsgeheim. Punt. Dat is het antwoord dat Pieter Omtzigt krijgt van Mark Rutte als hij vraagt naar inzage in de aardgasbaten.

lees verder

Electric heat pumps can be deployed on a large scale in Europe without jeopardising grid stability while allowing greater integration of renewable energy sources and improving energy efficiency in buildings, according to the CEOs of major energy groups, including Spain’s Iberdrola, Italy’s Enel and France’s EDF.

lees verder

Met storm Eunice zou je denken dat er afgelopen vrijdag genoeg wind was om veel energie op te wekken met windmolens. Maar deze werden stilgezet om schade te voorkomen. Stormbestendige windmolens bestaan wel, maar in Nederland gebruiken we ze niet.

lees verder

Aan de Rietweg in Dronten wordt gewerkt aan een verdeelstation voor zonne- en windenergie. Onder meer de nieuwe zonneparken bij Dorhout Mees en het 'parkeerveld' van het Lowlandsterrein worden hier op het Smart Grid Flevoland aangesloten.

lees verder

Leveranciers van warmtenetten bieden vergelijkingen aan van de situatie met een gasaansluiting en een warmtenet. De optie van een warmtepomp wordt niet geschetst. Ook worden kostenposten niet meegerekend die er wel bij horen. Ook het nadeel van een 'vendor lockin' (afhankelijkheid van monopolist, zonder de mogelijkheid van leverancier te wisselen) wordt niet genoemd.

lees verder

Warmtenetten worden door overheden ingezet als bijdrage aan de energietransite. Maar mensen die via een warmtenet minder gas gebruiken, zien de kosten voor verwarming van hun huis dit jaar ook fors stijgen. En de CO2-uitstoot gaat niet omlaag.

lees verder

Marlies Dekkers in gesprek met Fenna Swart over de schimmige wereld van de biomassa.

lees verder

  

lees verder

Gluttony is defined as a situation in which people consume more than they need to. That's what politicians are doing to our forests -- and here's the result

lees verder

  The role of Science & Society. What role does European politics play in the international ecological drama called biomass? Why don’t they listen to science?

lees verder

You should expect responsibility from press & media based on facts, not opinions or statements. How does media inform about #Biomass? Find out ??

lees verder

  • On Monday (November 15) a group of activists gathered in front of the European Parliament in Brussels to protest against production of bioenergy in Europe by burning wood. The group was a composed coalition of NGOs and staged a fake burning of wooden logs to represent the emissions generated by the combustion of wood.

lees verder

Introductie van korte documentaire van Comite Schone Lucht over de rol van diverse partijen in het biomassa schandaal. Wellicht de meest schadelijke vorm van beleidsfraude in de menselijke geschiedenis.

lees verder

Hieronder leest u meer over de diverse aspecten. Onderaan elk alrtikel kunt u dan doorklikken naar de volgende of terug naar de vorige. Bij een artikel staan gerelateerde nieuwsberichten.

Het energieplafond legt geen beperkingen op aan de prijzen die leveranciers vragen. Yanis Varoufakis legt uit hoe het in elkaar zit en hoe de energiemarkt is geconstrueerd en werkt.

lees verder

De koepel van woningbouwverenigen en een aantal warmtebedrijven maakten afspraken om huurwoningen af te koppelen van het aardgasnet en aan te sluiten op warmtenetten. Dit is een technische keuze die politiek is aangestuurd. Het afkoppelen van woningen van het aardgasnet is iet anders als het beperken van de CO2 uitstoot op de meest efficiënte wijze. Maar het is wel een verdienmodel voor warmtebedrijven, waarbij de huurder de rekening betaald.

lees verder

Gerelateerde organisaties

Heeft u suggesties? info@burgerplatform.nu.