Krimpscenario

Voorstel

De Regering heeft voor 2030 een reductiedoelstelling geformulieerd van 60%. In het Regeerakkoord staat: "Ook de luchtvaart moet een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2 emissies."

Het aantal gevlogen kilometers zal evenredig moeten afnemen. We houden hierbij rekening met de wetenschap dat lange vluchten per kilometer tot substantieel meer uitstoot leiden. Want 6% van de lange vluchten veroorzaakt 50% van de uitstoot. Het alleen richten op de korte afstanden sorteert dus niet voldoende effect.

Prijseffecten

Wanneer de BTW- en Accijnsvrijstelling komen te vervallen en de milieukosten worden doorberekend stijgt te prijs van een ticket met 63%. Dit leidt tot een forse daling van de vraag. 

Voor Nederland leidt het introduceren van btw (algemene tarief van 21%) op vliegtickets tot een belastingopbrengst van ongeveer 1,5 miljard euro. Het aantal vluchten zal mogelijk met 21% afnemen en de werkgelegenheid in de luchtvaartsector met 22%. Desalniettemin is het effect op het BBP en landelijke werkgelegenheid verwaarloosbaar. Emissies kunnen met 21% afnemen en geluidsoverlast met 17%. Op Europese schaal leidt de invoering van btw (met een tarief van 19%) op vliegtickets tot een belastingopbrengst van ongeveer 10 miljard tot 40 miljard euro. Het aantal vluchten kan mogelijk met 18% afnemen en ook hier is het uiteindelijke effect op BBP en werkgelegenheid verwaarloosbaar. Emissies kunnen met 18% afnemen en geluidsoverlast met 12%.

Veertig procent van de Nederlanders vliegt al niet. Verder zjjn de 8% veelvliegers verantwoordelijk voor 40% van de vluchten. Een progressieve vliegtax die oploopt per vlucht leidt tot een sociaal rechtvaardiger verdeling van lasten.

Bestemmingen

Als wordt gekeken naar de bestemmingen dan valt het op dat de meeste vluchten plaatsvinden binnen Europa. In 2019 gingen er elke dag 125 vliegtuigen naar Engeland op en neer.
Bij een groot deel van de bestemmingen is de trein een alternatief. Luchtvaartmaatschappijen die overstappers willen aantrekken gebruiken de korte vluchten als feeder-dienst.
De tarieven en de soms complexe manier van het kopen van tickets van meerdere maatschappijen maakt dat bij veel consumenten het vliegtuig automatisch de eerste keuze is. De trein is bij veel mensen ombekend als middel van Europees openbaar vervoer. Een landelijke reisplanner waarbij het vliegtuig vergeleken wordt met de trein is er niet.

Main European countries

  Land Vliegbewegingen
1 Great Britain 93,287
2 Germany 44,975
3 Spain 36,485
4 Italy 32,750
5 France 30,013
6 Norway 18,171
7 Switzerland 17,620
8 Denmark 14,542
9 Sweden 12,359
10 Turkey 11,951
11 Portugal 10,601
12 Greece 10,343
13 Ireland 10,255
14 Poland 9,369
15 Austria 8,667
16 Czech Republic 5,562
17 Russia 5,222
18 Finland 4,730
19 Belgium 3,641
20 Romania 3,310
     
  Rest of Europe 20,397
     
  Total of Europe 404,250

Bron: https://www.annualreportschiphol.com/trafficreview2019/movements

Wet- en regelgeving inzake BTW en accijns

In de Europese regelgeving is het vrije verkeer van goederen en personen geregeld. Tegelijkertijd mogen landen maatregelen nemen om klimaat- en natuur te beschermen. Dit de wijze waarop dit vrije verkeer wordt gegarandeerd kan wel degelijk worden gereguleerd.

Naarnaast hebben landen fiscale vrijheden. De BTW op vliegtickets kan nationaal worden ingevoerd.

Veelvliegers heffing

De meeste mensen vliegen niet of nauwelijks. 8 procent van de bevolking vliegt zo vaak dat zij voor 40 procent van de vluchten zorgt. Door een heffing op vliegtickets te laten oplopen naarmate mensen vaker vliegen worden vooral veelvliegers belast, zodat zij minder vaak het vliegtuig zullen pakken. Hierdoor hoeven mensen die zelden vliegen, niet heel veel meer te betalen;

  • Milieudefensie stelt voor om de heffing te laten beginnen bij 40 euro, oplopend naar 320 euro bij 4 vluchten of meer;
  • Dat zorgt voor een afname van het vliegverkeer met maar liefst 23%. De totale CO2 besparing komt neer op 3,8 miljoen ton per jaar.
  • Het levert ook geld op: € 2,3 miljard aan belastinginkomsten;
  • Uit een opiniepeiling van I&O blijkt dat 69% van de Nederlanders voorstander is van een veelvliegersheffing.

Deze regeling is goed uitvoerbaar door op alle tickets 320 euro belasting te heffen. Deze kan door de burger dan worden teruggevraagd bij de belastingdienst.

 

Documenten

Terug & verder bladeren:

 

tinyurl: link
views: 389